ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ការរំពឹងទុកនៃការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាធុងកញ្ចក់

    ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ដោយសារតែការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៃធុងប្លាស្ទិក ក្រដាស និងសម្ភារៈផ្សេងទៀត ជាពិសេសការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការប្រើប្រាស់ធុង PET ធុងកញ្ចក់បែបប្រពៃណីបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរ។ដើម្បីរក្សាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតជាមួយ othe...
    អាន​បន្ថែម